co ničí partnerské vztahy

co ničí partnerské vztahy

Čtyři jezdci Apokalypsy, aneb co ničí partnerské vztahy

John Gottman, emeritní profesor psychologie washingtonské university, se problémy manželství a rodinných vztahů zabývá déle než čtyřicet let. Po pětiminutovém rozhovoru je s přesností 91 procent schopen odhadnout, zda pár, s nímž hovořil, čeká rozchod. Jak to zjistí?

Ve své knize „Sedm zásad funkčního manželství“ uvádí Gottman čtyři indikátory, podle nichž se dá předpovědět, má-li vztah budoucnost.

  1. Kritičnost.«Stížnosti, nespokojenost, to je normální. Kritičnost už je jevem obsáhlejším. Ta už znamená ataky na partnerovu osobnost, nikoli na to, co dělá. Například nevynesl smetí nikoli proto, že zapomněl, ale proto, že je špatný člověk“.
  2. Pohrdání. «Veřejné urážky, zvedání očí v sloup, výsměch a posměšky, zlé vtipy. Předvádění pohrdavého vztahu v jakékoli formě je ten nejnebezpečnější z „jezdců Apokalypsy“ v jakémkoli vztahu, protože v sobě nese odpor. Jestliže budete neustále dávat najevo, že ve vás partner vyvolává odpor, je řešení jakéhokoli problému prakticky vyloučeno“.
  3. Obranné chování.«Zaujetí obranné pozice je jedním ze způsobů obviňování partnera. Mohli bychom ji slovně vyjádřit asi tak: „Příčina není ve mně, je v tobě“. Takové obranné chování pouze prohlubuje konflikt, a tím je právě nebezpečné“.
  4. Mlčení.«Přestat mluvit. Zbudovat „kamennou zeď“. Když mlčíte, nevyhýbáte se prostě jen konfliktu, zabíjíte vztah, protože z něj citově odcházíte“.

Gottmanovy výzkumy ukázaly, že vztahy neničí různost názorů a zálib. Častěji jsou konflikty spojeny se zcela zásadními věcmi: se způsobem života, zvláštnostmi osobnosti nebo hodnotami. 69 procent problémů v páru není možné řešit. Přetrvávají, nikam nezmizí, přesto že mnozí rok po roce bojují ve snaze toho druhého změnit. Hádky tohoto druhu jsou pustou ztrátou času a duševních sil. Co udělat s tím, co se nedá změnit? Přijmout to takové, jaké to je!

«Když si vybíráte partnera, s nímž hodláte prožít život, nevyhnutelně získáváte i celý soubor neřešitelných problémů, s nimiž budete mít co do činění dalších deset, dvacet a možná padesát let“.

Několik zajímavých faktů z knihy Johna Gottmana:

«Nevydařené manželství zvyšuje nemocnost manželů přibližně o 35 procent a dokonce zkracuje život – v průměru o 4 roky.».

«V 96 procentech případů lze po prvních třech minutách hovoru odhadnout, čím patnáctiminutový rozhovor skončí.»

«Zjistil jsem, že v 94 procentech případů budoucí manželská dvojice, která má společné šťastné vzpomínky, bude také žít šťastně. Pokud se vzpomínky liší a jsou všelijak překroucené, je to poplašný signál».

Desetiletí výzkumů se zapojením více než 3000 párů umožnilo doktoru Gottmanovi vytvořit metodu, která má partnerům pomoci překonat bariéry bránící jim dosahovat ve vztahu hlubšího porozumění, propojení a intimity. V tomto článku nedokáži  popsat všechny dovednosti, které během výzkumů objevil. Chcete-li se hlouběji ponořit do svých vztahů a dozvědět se více o sobě, neváhejte se objednat na konzultační setkání.

© Martin Tůma | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign